Počítačová literatúra


XHTML na plný plyn


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 224   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K014
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2011   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-10-4

Publikácia XHTML na plný plyn obsahuje to najlepšie z vydaní Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom XHTML 1.1 z vydavateľstva MLD Group so zameraním na značkovací jazyk XHTML. Publikácia sa podrobne venuje celému jazyku XHTML, ktorý vychádza z jazykov XML a HTML. Okrem porovnávania s predchádzajúcim jazykom HTML a jazykom XML, publikácia obsahuje aj podrobne opísanú prácu s formulármi a Ruby. Čitateľ tak detailne spozná celý jazyk XHTML, ktorý je základom každej internetovej stránky. Autor sa zároveň snažil zamerať čo najviac na jazyk XHTML a nekombinovať ho s ďalšími technológiami, medzi ktoré patria CSS, JavaScript, DOM alebo BOM. Publikácia je svojim detailným a prehľadným spracovaním jazyka XHTML vhodná nielen ako príručka pre programátorov, ale aj ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií.

Vytvárame web s jazykmi XHTML a CSS


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 158   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K013
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2011   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-11-1

Kniha Vytvárame web s jazykmi XHTML a CSS je určená pre každého, kto má záujem spoznať tvorbu internetových stránok a zároveň nemá žiadne skúsenosti s programovaním. Publikácia spolu s množstvom zaujímavých informácií otvára dvere do profesionálnej tvorby webov. Okrem návodov na tvorbu internetových stránok čitateľ v knihe nájde aj predstavenie technológií umožňujúcich vytváranie dynamických webov a postup ako inštalovať a konfigurovať server Apache, PHP a databázu MySQL.

Spoznávame DOM a BOM s jazykom JavaScript


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 211   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K012
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2011   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-12-8

Kniha Spoznávame DOM a BOM s jazykom JavaScript je prepracované vydanie predchodcu s názvom Príručka programátora - Aplikujeme DOM s jazykmi XHTML, CSS a JavaScript. Kniha predstavuje prehľadnú príručku a učebnicu zameranú na objektový model dokumentu (DOM) v spolupráci s jazykmi XHTML, CSS a JavaScript. Okrem DOM je v knihe predstavený aj objektový model internetového prehliadača (BOM). Obe technológie sú demonštrované na vzorovom dokumente XHTML. Pre ich aplikovanie je použitý skriptovací jazyk JavaScript. Kniha ponúka veľmi podrobne a do hĺbky rozpísané objekty, metódy a vlastnosti DOM a BOM vrátane veľkého množstva príkladov. V publikácii je množstvo ukážok, prostredníctvom ktorých je možné obohatiť obsah webu. Kniha je určená pre tých, ktorí ešte nikdy neprogramovali, začínajúcich programátorov, ale aj ako prehľadná a podrobná príručka pre skúsených programátorov. Svojim spracovaním je vhodná aj ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií.

380 tipov a trikov ako upravovať web


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 156   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K011
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2011   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-13-5

Publikácia 380 tipov a trikov ako upravovať web prináša stovky rýchlych postupov zameraných na jednoduché obohatenie webov o rôzne prvky a funkcionalitu. V knihe sú predstavené tipy a triky z najpoužívanejších technológií pre tvorbu internetových stránok, medzi ktoré patria XHTML, CSS, JavaScript, DOM a BOM. Stačí iba vložiť príklad na určené miesto v dokumente a zmenu odskúšať v internetovom prehliadači. Kniha predstavuje rýchly spôsob ako možno upraviť web bez pokročilých znalostí uvedených technológií a zároveň umožní čitateľom bližšie spoznať základy XHTML, CSS, JavaScript, DOM a BOM.

JavaScript na plný plyn


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 287   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K010
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2011   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-09-8

Publikácia JavaScript na plný plyn je prepracovaným pokračovaním publikácie s názvom Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom JavaScript 1.5+. Predstavuje to najlepšie, čo je možné v súčasnosti nájsť o jazyku JavaScript. Publikácia sa skutočne venuje len jazyku JavaScript a nemieša rôzne ďalšie technológie ako sú napríklad DOM a BOM. Cieľom publikácie je čo najviac priblížiť skriptovací jazyk JavaScript od spoločnosti Mozilla, založený na špecifikácii ECMAScript 3rd Edition. Kniha ponúka veľmi podrobne a do hĺbky rozpísaný skriptovací jazyk JavaScript ako rozšírenie ECMAScriptu vrátane veľkého množstva príkladov. Okrem iného sa v publikácii nachádzajú podrobne uvedené regulárne výrazy, bitové operácie, špeciálne operátory, gettery, settery, zachytávanie chýb, nepomenované funkcie, vstavané objekty a množstvo iných informácií, ktorým sa v konkurenčných publikáciách venuje len minimálna pozornosť. Kniha je určená pre tých, ktorí ešte nikdy neprogramovali, začínajúcich programátorov, ale aj ako prehľadná a podrobná príručka pre skúsených programátorov. Svojim spracovaním je vhodná aj ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií či ako vstupná brána do sveta programovania.

Spoznávame jazyk Pascal


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 192   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K009
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2010   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-08-1

Kniha Spoznávame jazyk Pascal predstavuje v minulosti veľmi populárny programovací jazyka Pascal vrátane jeho rozšírení, ktoré tvoria prvky Turbo Pascalu a Free Pascalu. Jazyk Pascal aj v súčasnosti býva bránou do sveta programovania o čom svedčí jeho výučba na základných a stredných školách ako aj fakt, že jeho pochopenie je oveľa jednoduchšie ako v prípade jazykov C, C++, Visual Basic, C#, Python alebo Java. Cieľom tejto publikácie je podrobné predstavenie jazyka Pascal vrátane objektovo orientovaného programovania a tvorby jednotiek. Súčasťou publikácie je viac ako 200 príkladov vrátane kompletných príkladov v čo najzrozumiteľnejšej podobe. Po prečítaní tejto knihy a oboznámení sa s Pascalom by mal byť prechod na jazyky C, C++, Visual Basic, C#, Python, Java, ale aj ďalšie oveľa jednoduchší.

CSS na plný plyn


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 488   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K008
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2010   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-07-4

Pravdepodobne jedna z najlepších a najzrozumiteľnejších kníh o jazyku CSS v súčasnosti na knižnom trhu. Kniha vychádza z publikácie Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom CSS 2.1, oproti ktorej prináša takmer štvornásobný rozsah s úplne novými príkladmi a množstvom nových informácií. Kniha sa veľmi podrobne zaoberá formátovaním dokumentov XHTML a XML prostredníctvom jazyka CSS. Čitateľ tu nájde veľký počet tipov a rád ako správne používať jazyk CSS. V publikácii sú uvedené všetky hlavné oblasti, ktorými sa zaoberá špecifikácia CSS 2.1 vrátane Aural Style Sheets. Kniha ponúka veľmi podrobne a do hĺbky rozpísaný jazyk CSS 2.1 spolu so stovkami kompletných príkladov a formátov zápisov podľa špecifikácie z roku 2009. Okrem obrovského množstva príkladov tu čitateľ nájde aj hotové dizajny s rôznymi variantmi menu vrátane vysúvacích, v horizontálnom i vertikálnom prevedení. Oproti konkurenčným publikáciám sa v tejto publikácii navyše nachádza aj aplikovanie CSS na dokumenty XML a množstvo ďalších informácií súvisiacich s XML. Publikácia je určená pre tých, ktorí ešte nikdy neprogramovali, začínajúcich programátorov, ale aj ako prehľadná a podrobná príručka pre skúsených programátorov. Svojim spracovaním je vhodná aj ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií.


Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.