Pripravuje sa


Vektorová grafika v internetovom prehliadači - Spoznávame VML, SVG a Canvas


Obsah pripravovanej publikácie:

Kniha Vektorová grafika v internetovom prehliadači - Spoznávame VML, SVG a Canvas predstavuje spôsob tvorby vektorovej grafiky založený na pravidlách XML a jazykoch VML, SVG a (X)HTML. Vďaka tejto kombinácii je možné vytvárať a zobrazovať vektorovú grafikou v internetových prehliadačoch. Hlavnú časť publikácie tvorí sprievodca značkovacím jazykom VML (Vector Markup Language), ktorý je predchodcom jazyka SVG a elementu canvas. Z podobného princípu na akom je založený jazyk VML, vychádza aj jazyk SVG a element canvas. Popri jazyku VML sa kniha venuje tiež predstaveniu SVG a novému elementu canvas, ktorý spolu s jazykom HTML5 môže v budúcnosti vytlačiť SVG a mať vplyv aj na Flash a Silverlight.

Čitateľ pred študovaním tejto knihy by mal poznať jazyky CSS a HTML. V prípade elementu canvas je potrebné poznať základy skriptovacieho jazyka JavaScript. Vďaka znalostiam jazykov CSS, HTML a JavaScript je jednoduché aplikovať vektorovú grafiku vo webovom prostredí.

Autor: PhDr.Matej Lednár
Predpokladaný termín vydania: neurčito

Prvé kroky s C++


Obsah pripravovanej publikácie:

Kniha priblíži základy programovacieho jazyka C++ a predstaví vývojové prostredia pre tvorbu programov v jazyku C++. Súčasťou knihy budú aj informácie o jazyku C.

Autor: PhDr.Matej Lednár
Predpokladaný termín vydania: neurčito

XML pod drobnohľadom


Obsah pripravovanej publikácie:

Kniha je určená pre každého, kto chce spoznať jazyk XML a s ním súvisiace technológie. Čitateľ tu nájde prehľadnú a podrobnú štruktúru jazyka XML demonštrovanú na množstve kompletných príkladov vrátane návodov, kde a v akých programoch je možné tvoriť dokumenty XML. Kniha sa podrobne zaoberá tvorbou DTD, mennými priestormi, validáciou dokumentov, entitami a notáciami ako aj CSS a XML, komponentmi XML vrátane XInclude, XLink, XPointer, xml:id, xml:base a množstvom iných oblastí súvisiacich s technológiou XML.

Cieľom knihy je poskytnúť prehľadný popis jazyka XML s množstvom informácií a príkladov. Svojim spracovaním a obsahom je vhodná ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií.

Autor: PhDr.Matej Lednár
Predpokladaný termín vydania: neurčito


Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.