Reklama v publikáciách


Zviditežnite sa v publikáciách


Tituly vydavatežstva MLD Group sú určené predovšetkým odborníkom, študentom a žudom pôsobiacim v odvetviach, na ktoré sú zamerané. Oslovte ich aj vy prostredníctvom reklamy v elektronických publikáciách alebo na stránkach projektu e-Books.

Sponzorova môžete nielen publikácie z vydavatežstva MLD Group, ale aj ďalšie vytvorené projekty, ako aj odborné prednášky spoločnosti MLD Group.

V rámci projektu e-Books sú k dispozícii webové stránky a publikácie, do ktorých môže by umiestnená reklama na firmu alebo vybrané produkty. Rozsah, spôsob a cena reklamy sa stanoví dohodou.


Tešíme sa na spoluprácu

Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.