Viac informácií o vybranej knihe


XHTML na plný plyn


Autor:PhDr.Matej Lednár
Cena:Nedostupná
Vydavateľ: MLD Group

Počet strán: 224   Kategória: Počítačová literatúra
Rok vydania:  2011   Katalógové číslo: K014
Vydanie: Prvé vydanie   Formát knihy: PDF
ISBN: 978-80-89448-10-4   Približná veľkosť knihy:  5 MB

Jazyková korektúra:  Nie
Ďalšie informácie:

Publikácia XHTML na plný plyn obsahuje to najlepšie z vydaní Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom XHTML 1.1 z vydavateľstva MLD Group so zameraním na značkovací jazyk XHTML. Publikácia sa podrobne venuje celému jazyku XHTML, ktorý vychádza z jazykov XML a HTML. Okrem porovnávania s predchádzajúcim jazykom HTML a jazykom XML, publikácia obsahuje aj podrobne opísanú prácu s formulármi a Ruby. Čitateľ tak detailne spozná celý jazyk XHTML, ktorý je základom každej internetovej stránky. Autor sa zároveň snažil zamerať čo najviac na jazyk XHTML a nekombinovať ho s ďalšími technológiami, medzi ktoré patria CSS, JavaScript, DOM alebo BOM. Publikácia je svojim detailným a prehľadným spracovaním jazyka XHTML vhodná nielen ako príručka pre programátorov, ale aj ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií.


Listovanie v knihe


Späť

Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.