Viac informácií o vybranej knihe


Spoznávame jazyk Pascal


Autor:PhDr.Matej Lednár
Cena:Nedostupná
Vydavateľ: MLD Group

Počet strán: 192   Kategória: Počítačová literatúra
Rok vydania:  2010   Katalógové číslo: K009
Vydanie: Prvé vydanie   Formát knihy: PDF
ISBN: 978-80-89448-08-1   Približná veľkosť knihy:  5 MB

Jazyková korektúra:  Nie
Ďalšie informácie:

Kniha Spoznávame jazyk Pascal predstavuje v minulosti veľmi populárny programovací jazyka Pascal vrátane jeho rozšírení, ktoré tvoria prvky Turbo Pascalu a Free Pascalu. Jazyk Pascal aj v súčasnosti býva bránou do sveta programovania o čom svedčí jeho výučba na základných a stredných školách ako aj fakt, že jeho pochopenie je oveľa jednoduchšie ako v prípade jazykov C, C++, Visual Basic, C#, Python alebo Java. Cieľom tejto publikácie je podrobné predstavenie jazyka Pascal vrátane objektovo orientovaného programovania a tvorby jednotiek. Súčasťou publikácie je viac ako 200 príkladov vrátane kompletných príkladov v čo najzrozumiteľnejšej podobe. Po prečítaní tejto knihy a oboznámení sa s Pascalom by mal byť prechod na jazyky C, C++, Visual Basic, C#, Python, Java, ale aj ďalšie oveľa jednoduchší.


Listovanie v knihe


Späť

Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.