Tlačové správy


Dátum: 9.7.2010  Bodka Správa: Novinky v publikáciách

Nové, ale aj aktuálne pripravované publikácie prešli viacerými úpravami vrátane grafického dizajnu, ktorého cieľom je vytvoriť prehľadnejšiu štruktúru a pútavejší vzhľad elektronických publikácií.


Dátum: 29.10.2009  Bodka Správa: Novinky na projekte e-Books

Internetové stránky projektu e-Books prešli viacerými úpravami vrátane grafického dizajnu, ktorého cieľom je vytvoriť prehľadnejšiu štruktúru a pútavejší vzhľad. Zmeny sa dotkli aj licenčnej politiky, ktorá je jednoduchšia, kratšia a zároveň výstižnejšia.


Dátum: 27.09.2009  Bodka Správa: Spustenie projektu e-Books

Spoločnosť MLD Group popri publikačnej činnosti a vzdelávaniu zamestnancov v oblastiach obstarávania, logistiky, marketingu a ľudských zdrojov rozširuje svoje portfólio aj o vydavateľskú činnosť. Tá je zastúpená v podobe tvorby, distribúcie a predaja elektronických kníh a časopisov. Pre tieto účely bol vytvorený projekt e-Books nachádzajúci sa na internetovej adrese http://books.mldgroup.com.

Cieľom a poslaním projektu e-Books je vytvárať a distribuovať elektronické vyhotovenia publikácií, časopisov a zborníkov v platenej, ale aj bezplatnej podobe. Projekt sa bude snažiť prinášať nové kvalitné tituly za nižšie ceny ako boli doteraz čitateľov dostupné na trhu. Okrem toho bude snahou spoločnosti MLD Group vytvoriť ponuku titulov, ktoré bude možné z projektu e-Books stiahnuť aj zadarmo.

Spoločnosť MLD Group sa snaží týmto projektom vytvárať priestor pre efektívnejšie odmeňovanie autorov publikácií s cieľom zabezpečiť kontinuálne nadväzovanie poznatkov, ktoré boli uvádzané v publikáciách. Autori tak budú viac motivovaní pre vytváranie nových publikácií, ktoré rozširujú súčasné poznatky a čitatelia budú môcť vyberať zo širšej ponuky titulov na trhu.

PDF verzia tlačovej správy.

Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.