Výhody elektronických kníh


Prečo ponúkame e-knihy
 • Vydavateľstvá v snahe konkurovať cenou vytvárajú často publikácie v nízko nákladovej väzbe, potlači a menej kvalitnom papieri. Takéto publikácie sa používaním veľmi rýchlo poškodzujú, čím dochádza k ich znehodnoteniu. Najčastejšie k poškodeniu publikácií dochádza pri kopírovaní ich obsahu.
 • Tlačená forma kníh zvyšuje konečnú cenu pre kupujúceho. Navyše zvyšuje logistické náklady, ktoré sú tiež premietnuté do cien publikácií.
 • Zasielanie elektronických kníh je bezplatné. Pri objednávaní bežných kníh cez internet je potrebné počítať aj s cenou poštovného a balného, ktorá cenu knihy navyšuje.
 • Elektronické knihy ponúkajú veľmi rýchle vyhľadávanie informácií a listovanie v obsahu. Vyhľadávanie v bežných publikáciách je zdĺhavé a náročné, najmä ak hľadaná téma nie je v indexe.
 • Elektronické knihy nie je potrebné fyzicky uložiť, čím nezaberajú priestor v knižnici. Vzhľadom na malú dátovú veľkosť je ich možné umiestniť na rôzne druhy médií.
 • Elektronické knihy sú dokumenty vo formáte PDF (Portable Document Format) vyvinutý spoločnosťou Adobe Systems Inc., ktorý je podporovaný všetkými bežnými platformami (Mac, Linux, Windows). Pre čítanie elektronických kníh je možné použiť napríklad bezplatný prehliadač Acrobat Reader alebo internetové prehliadače, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom zásuvných modulov podporujú prezeranie dokumentov PDF.
 • Elektronické knihy sú pre čitateľov dostupné za nižšie ceny ako tlačené publikácie. Zároveň je vytvorený priestor pre vyššie odmeny autorom publikácií, ktoré ich motivujú k tvorbe nových vydaní a aktualizáciu uvedených poznatkov.
 • Elektronické knihy vytvárajú efektívny spôsob ako poskytnúť publikácie pre slabozrakých. Prostredníctvom prehliadačov dokumentov PDF je možné používať lupu pre zväčšovanie obsahu. S nástupom nových technológií bude možné využívať aj funkciu text-to-speech. Funkcia text-to-speech predstavuje počítačovú reč ako hlasovú interpretáciu definovaného textu (čítanie textu počítačom alebo iným zariadením). Hlasné čítanie textu umožňuje prijímať informácie a súčasne vykonávať ďalšie činnosti.
 • Elektronické knihy prostredníctvom nástrojov pre zväčšovanie obsahu spohodlňujú čítanie, ako aj prezeranie obrázkov, grafov a tabuliek.
 • Elektronické knihy umožňujú obohatiť obsah o animácie, videá a zvuky. Prinášajú prvky, ktoré sú známe najmä z prezentácií. Informácie tak môžu byť čitateľom prezentované ešte v pútavejšej podobe ako doteraz.
 • Elektronické knihy sú šetrné k životnému prostrediu, keďže nevyžadujú ťažbu dreva pre výrobu papiera na tlač publikácií.
 • Tí, čo radi čítajú na cestách, môžu si so sebou zobrať svoje obľúbené elektronické knihy bez toho, aby to pocítili na zmene objemu alebo váhy cestovnej batožiny.
 • Rozšírenie elektronických kníh do školských zariadení odbremení žiakov od nosenia ťažkých učebníc, čím sa zníži riziko zaťaženia a vykrivenia chrbtice.

Licenčné obmedzenia
 • Knihy z edície e-books spoločnosti MLD Group nie je možné tlačiť, šíriť a zverejňovať. Publikácie obsahujú ochranné prvky vrátane identifikačných údajov kupujúceho, ktoré boli zadané do objednávkového formulára. Viac informácií o podmienkach používania elektronických kníh sa nachádza v Licenčných podmienkach.

Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.