Viac informácií o vybranej knihe


JavaScript na plný plyn


Autor:PhDr.Matej Lednár
Cena:Nedostupná
Vydavateľ: MLD Group

Počet strán: 287   Kategória: Počítačová literatúra
Rok vydania:  2011   Katalógové číslo: K010
Vydanie: Prvé vydanie   Formát knihy: PDF
ISBN: 978-80-89448-09-8   Približná veľkosť knihy:  4 MB

Jazyková korektúra:  Nie
Ďalšie informácie:

Publikácia JavaScript na plný plyn je prepracovaným pokračovaním publikácie s názvom Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom JavaScript 1.5+. Predstavuje to najlepšie, čo je možné v súčasnosti nájsť o jazyku JavaScript. Publikácia sa skutočne venuje len jazyku JavaScript a nemieša rôzne ďalšie technológie ako sú napríklad DOM a BOM. Cieľom publikácie je čo najviac priblížiť skriptovací jazyk JavaScript od spoločnosti Mozilla, založený na špecifikácii ECMAScript 3rd Edition. Kniha ponúka veľmi podrobne a do hĺbky rozpísaný skriptovací jazyk JavaScript ako rozšírenie ECMAScriptu vrátane veľkého množstva príkladov. Okrem iného sa v publikácii nachádzajú podrobne uvedené regulárne výrazy, bitové operácie, špeciálne operátory, gettery, settery, zachytávanie chýb, nepomenované funkcie, vstavané objekty a množstvo iných informácií, ktorým sa v konkurenčných publikáciách venuje len minimálna pozornosť. Kniha je určená pre tých, ktorí ešte nikdy neprogramovali, začínajúcich programátorov, ale aj ako prehľadná a podrobná príručka pre skúsených programátorov. Svojim spracovaním je vhodná aj ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií či ako vstupná brána do sveta programovania.


Listovanie v knihe


Späť

Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.