Viac informácií o vybranej knihe


Spoznávame DOM a BOM s jazykom JavaScript


Autor:PhDr.Matej Lednár
Cena:Nedostupná
Vydavateľ: MLD Group

Počet strán: 211   Kategória: Počítačová literatúra
Rok vydania:  2011   Katalógové číslo: K012
Vydanie: Prvé vydanie   Formát knihy: PDF
ISBN: 978-80-89448-12-8   Približná veľkosť knihy:  5 MB

Jazyková korektúra:  Nie
Ďalšie informácie:

Kniha Spoznávame DOM a BOM s jazykom JavaScript je prepracované vydanie predchodcu s názvom Príručka programátora - Aplikujeme DOM s jazykmi XHTML, CSS a JavaScript. Kniha predstavuje prehľadnú príručku a učebnicu zameranú na objektový model dokumentu (DOM) v spolupráci s jazykmi XHTML, CSS a JavaScript. Okrem DOM je v knihe predstavený aj objektový model internetového prehliadača (BOM). Obe technológie sú demonštrované na vzorovom dokumente XHTML. Pre ich aplikovanie je použitý skriptovací jazyk JavaScript. Kniha ponúka veľmi podrobne a do hĺbky rozpísané objekty, metódy a vlastnosti DOM a BOM vrátane veľkého množstva príkladov. V publikácii je množstvo ukážok, prostredníctvom ktorých je možné obohatiť obsah webu. Kniha je určená pre tých, ktorí ešte nikdy neprogramovali, začínajúcich programátorov, ale aj ako prehľadná a podrobná príručka pre skúsených programátorov. Svojim spracovaním je vhodná aj ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií.


Listovanie v knihe


Späť

Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.