O projekte e-Books


Ukončenie projektu e-Books

V decembri 2011 bol projekt e-Books ukončený. V súčasnosti je možné zakúpiť len autorské práva v podobe výhradnej licencie na nelimitovanú distribúciu jednotlivých diel. Cena za jednu publikáciu je 990 EUR. V prípade záujmu o kúpu autorských práv na niektorú z publikácií pošlite svoju žiadosť na adresu -@-. Majiteľ licencie po dohode s autorom môže v zakúpenom diele vykonať odsúhlasené úpravy (napr. reklama, doplnenie / úprava textov a podobne).


Ciele a poslanie projektu e-Books

Cieľom a poslaním projektu e-Books je vytvárať a distribuovať elektronické vyhotovenia publikácií v komerčnej, ale aj bezplatnej podobe. Projekt sa bude snažiť prinášať nové kvalitné tituly za nižšie ceny ako boli doteraz čitateľom dostupné na trhu. Okrem toho bude snahou spoločnosti MLD Group vytvoriť ponuku titulov, ktoré bude možné z projektu e-Books stiahnuť aj zadarmo.

Vydavateľstvo MLD Group sa snaží týmto projektom vytvárať priestor pre efektívnejšie odmeňovanie autorov publikácií s cieľom zabezpečiť kontinuálne nadväzovanie poznatkov, ktoré boli uvádzané v publikáciách. Autori tak budú viac motivovaní pre vytváranie nových publikácií, ktoré rozširujú súčasné poznatky a čitatelia budú môcť vyberať zo širšej ponuky titulov na trhu.

Elektronické knihy predstavujú publikácie v elektronickom formáte PDF, ktorý je možné prezerať v rôznych prehliadačoch na rôznych zariadeniach a platformách. Pre ochranu autorských práv sú v publikáciách vytvorené ochranné prvky identifikujúce kupujúceho.

Projekt e-Books má ambície stať sa vhodným zdrojom informácií pre študentov aj pedagógov pri ich publikačnej a tvorivej činnosti. Zároveň chce ponúknuť pedagógom a študentom spoluprácu na tvorbe elektronických zborníkov, v ktorých budú prezentované najnovšie poznatky z vybraných odvetví.


Kontaktujte nás

Chceli by ste prispieť návrhom, tipom, pripomienkou alebo sa niečo spýtať. Vaše postrehy môžete posielať e-mailovú adresu vydavateľstva:-@-.


Reklama a sponzoring

Máte záujem prispieť k vydaniu publikácie a zároveň umiestniť reklamy do publikácií. Sponzorujte e-knihy, ktoré vás zaujali. Zabezpečte propagáciu svojej spoločnosti a produktov. Prispejete tak k vyšším odmenám autorov a tiež k zabezpečeniu jazykovej korektúry.Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.