Viac informácií o vybranej knihe


CSS na plný plyn


Autor:PhDr.Matej Lednár
Cena:Nedostupná
Vydavateľ: MLD Group

Počet strán: 488   Kategória: Počítačová literatúra
Rok vydania:  2010   Katalógové číslo: K008
Vydanie: Prvé vydanie   Formát knihy: PDF
ISBN: 978-80-89448-07-4   Približná veľkosť knihy:  7 MB

Jazyková korektúra:  Nie
Ďalšie informácie: Príklady v knihe sú aj na internete

Pravdepodobne jedna z najlepších a najzrozumiteľnejších kníh o jazyku CSS v súčasnosti na knižnom trhu. Kniha vychádza z publikácie Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom CSS 2.1, oproti ktorej prináša takmer štvornásobný rozsah s úplne novými príkladmi a množstvom nových informácií. Kniha sa veľmi podrobne zaoberá formátovaním dokumentov XHTML a XML prostredníctvom jazyka CSS. Čitateľ tu nájde veľký počet tipov a rád ako správne používať jazyk CSS. V publikácii sú uvedené všetky hlavné oblasti, ktorými sa zaoberá špecifikácia CSS 2.1 vrátane Aural Style Sheets. Kniha ponúka veľmi podrobne a do hĺbky rozpísaný jazyk CSS 2.1 spolu so stovkami kompletných príkladov a formátov zápisov podľa špecifikácie z roku 2009. Okrem obrovského množstva príkladov tu čitateľ nájde aj hotové dizajny s rôznymi variantmi menu vrátane vysúvacích, v horizontálnom i vertikálnom prevedení. Oproti konkurenčným publikáciám sa v tejto publikácii navyše nachádza aj aplikovanie CSS na dokumenty XML a množstvo ďalších informácií súvisiacich s XML. Publikácia je určená pre tých, ktorí ešte nikdy neprogramovali, začínajúcich programátorov, ale aj ako prehľadná a podrobná príručka pre skúsených programátorov. Svojim spracovaním je vhodná aj ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií.


Listovanie v knihe


Späť

Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.