Obchodné podmienky


Elektronickú knihu nie je možné kúpiť na skúšku ani vrátiť. Pre potreby rozhodovania o kúpe slúži obsah, základné informácie a ukážky z publikácie. Zákazník sa môže riadiť krokmi Vyber - Prezri - Kúp. V každej elektronickej publikácii sa nachádzajú ochranné prvky vrátane identifikačných údajov kupujúceho.

Elektronické publikácie sú vo formáte PDF (Portable Document Format) od spoločnosti Adobe Systems Inc., ktorý je podporovaný všetkými bežnými platformami (Mac, Linux, Windows). Pre čítanie elektronických kníh je možné použiť napríklad bezplatný prehliadač Acrobat Reader alebo internetové prehliadače, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom zásuvných modulov podporujú prezeranie dokumentov PDF.

Elektronické knihy ako dokumenty vo formáte PDF (prípadne v archíve ZIP pre zmenšenie veľkosti prílohy e-mailu) budú zaslané kupujúcemu do 14 pracovných dní od pripísania platby na účet spoločnosti MLD Group. V opačnom prípade vydavateľ garantuje vrátenie platby zákazníkovi v plnej výške bez storno poplatkov. Veľkosť elektronických publikácií vo formáte PDF sa zväčša pohybuje od 5 MB do 10 MB v závislosti od počtu strán a použitých obrázkov, grafov a tabuliek.

Vyplnením objednávkového formulára kupujúci súhlasí s Licenčnýmí podmienkami. Po správnom vyplnení a odoslaní formulára kupujúci dostane informačný mail s ďalšími pokynmi. Následne je kupujúci povinný do 10 dní uhradiť cenu publikácie (platba musí byť vykonaná len bankovým prevodom z účtu kupujúceho). V opačnom prípade bude objednávka zrušená. Po pripísaní platby v plnej výške za objednanú elektronickú publikáciu na účet spoločnosti MLD Group bude zaslaná kupujúcemu elektronická kniha na e-mail uvedený v objednávkovom formulári. Spolu s elektronickou knihou bude na daný e-mail zaslaná aj faktúra za nákup publikácie vo formáte PDF. Viac informácií o fakturácii sa nachádza na stránkach spoločnosti MLD Group.

Objednávkový formulár nesmie obsahovať klamlivé údaje. V opačnom prípade bude objednávka zrušená a platba kupujúcemu vrátená v sume zníženej o storno poplatok vo výške 3 EUR. Rovnako sa bude postupovať aj v prípade, že platba nebola vykonaná bankovým prevodom z účtu kupujúceho a podarí sa kontaktovať kupujúceho.

Elektronické knihy sú doručované na elektronickú adresu kupujúceho (e-mail), ktorá bola uvedená v objednávkovom formulári. Kupujúci musí zadať takú elektronickú adresu, aby bol schopný prijať e-mail s prílohou a veľkosťou, ktorou daná elektronická publikácia disponuje. Približná veľkosť elektronickej publikácie je uvedená pri jej popise. Výsledná veľkosť e-knihy môže byť menšia, ale aj väčšia v závislosti od použitých ochranných prvkov a vygenerovaného dokumentu. Predávajúci má právo poslať dokument aj ako komprimovaný súbor zip.

Spoločnosť MLD Group nie je platcom DPH. Kontaktné a fakturačné údaje sa nachádzajú na stránke spoločnosti MLD Group.


Reklamácie, názory a pripomienky

Reklamácie, názory a pripomienky je možné zasielať elektronicky na e-mailovú adresu vydavateľstva:-@-.

Reklamácie, názory a pripomienky by sa mali týkať:
 • nedoručenej elektronickej publikácie.

  Dôvodom nedoručenia e-knihy môže byť napríklad:

  • limit pre poštu na strane kupujúceho
  • zákaz prijímania príloh na strane kupujúceho
  • nesprávna platba za objednanú publikáciu
  • nedoručená platba za objednanú publikáciu
 • problémov pri objednávaní publikácií.
 • zistených nedostatkov na stránkach projektu e-Books.
Za všetky postrehy, názory a pripomienky spoločnosť MLD Group vopred ďakuje.


Upozornenie

Nie všetky publikácie prešli jazykovou úpravou. Publikácie, ktoré sa predávali na začiatku bez jazykovej korektúry môžu z dôvodu vysokého predaja prejsť jazykovou úpravou. Kupujúcemu, ktorý kúpil dané vydanie publikácie bez jazykovej úpravy, nevzniká nárok na výmenu za upravenú verziu publikácie.

Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.