Nové publikácie vydavateľstva MLD Group


XHTML na plný plyn


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 224   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K014
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2011   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-10-4

Publikácia XHTML na plný plyn obsahuje to najlepšie z vydaní Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom XHTML 1.1 z vydavateľstva MLD Group so zameraním na značkovací jazyk XHTML. Publikácia sa podrobne venuje celému jazyku XHTML, ktorý vychádza z jazykov XML a HTML. Okrem porovnávania s predchádzajúcim jazykom HTML a jazykom XML, publikácia obsahuje aj podrobne opísanú prácu s formulármi a Ruby. Čitateľ tak detailne spozná celý jazyk XHTML, ktorý je základom každej internetovej stránky. Autor sa zároveň snažil zamerať čo najviac na jazyk XHTML a nekombinovať ho s ďalšími technológiami, medzi ktoré patria CSS, JavaScript, DOM alebo BOM. Publikácia je svojim detailným a prehľadným spracovaním jazyka XHTML vhodná nielen ako príručka pre programátorov, ale aj ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií.

Vytvárame web s jazykmi XHTML a CSS


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 158   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K013
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2011   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-11-1

Kniha Vytvárame web s jazykmi XHTML a CSS je určená pre každého, kto má záujem spoznať tvorbu internetových stránok a zároveň nemá žiadne skúsenosti s programovaním. Publikácia spolu s množstvom zaujímavých informácií otvára dvere do profesionálnej tvorby webov. Okrem návodov na tvorbu internetových stránok čitateľ v knihe nájde aj predstavenie technológií umožňujúcich vytváranie dynamických webov a postup ako inštalovať a konfigurovať server Apache, PHP a databázu MySQL.

Spoznávame DOM a BOM s jazykom JavaScript


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 211   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K012
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2011   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-12-8

Kniha Spoznávame DOM a BOM s jazykom JavaScript je prepracované vydanie predchodcu s názvom Príručka programátora - Aplikujeme DOM s jazykmi XHTML, CSS a JavaScript. Kniha predstavuje prehľadnú príručku a učebnicu zameranú na objektový model dokumentu (DOM) v spolupráci s jazykmi XHTML, CSS a JavaScript. Okrem DOM je v knihe predstavený aj objektový model internetového prehliadača (BOM). Obe technológie sú demonštrované na vzorovom dokumente XHTML. Pre ich aplikovanie je použitý skriptovací jazyk JavaScript. Kniha ponúka veľmi podrobne a do hĺbky rozpísané objekty, metódy a vlastnosti DOM a BOM vrátane veľkého množstva príkladov. V publikácii je množstvo ukážok, prostredníctvom ktorých je možné obohatiť obsah webu. Kniha je určená pre tých, ktorí ešte nikdy neprogramovali, začínajúcich programátorov, ale aj ako prehľadná a podrobná príručka pre skúsených programátorov. Svojim spracovaním je vhodná aj ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií.

380 tipov a trikov ako upravovať web


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 156   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K011
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2011   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-13-5

Publikácia 380 tipov a trikov ako upravovať web prináša stovky rýchlych postupov zameraných na jednoduché obohatenie webov o rôzne prvky a funkcionalitu. V knihe sú predstavené tipy a triky z najpoužívanejších technológií pre tvorbu internetových stránok, medzi ktoré patria XHTML, CSS, JavaScript, DOM a BOM. Stačí iba vložiť príklad na určené miesto v dokumente a zmenu odskúšať v internetovom prehliadači. Kniha predstavuje rýchly spôsob ako možno upraviť web bez pokročilých znalostí uvedených technológií a zároveň umožní čitateľom bližšie spoznať základy XHTML, CSS, JavaScript, DOM a BOM.

JavaScript na plný plyn


PhDr.Matej Lednár


Vydavateľ: MLD Group   Počet strán: 287   Formát knihy: PDF    Katalógové číslo: K010
Kategória: Počítačová literatúra   Rok vydania: 2011   Vydanie: Prvé vydanie    ISBN: 978-80-89448-09-8

Publikácia JavaScript na plný plyn je prepracovaným pokračovaním publikácie s názvom Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom JavaScript 1.5+. Predstavuje to najlepšie, čo je možné v súčasnosti nájsť o jazyku JavaScript. Publikácia sa skutočne venuje len jazyku JavaScript a nemieša rôzne ďalšie technológie ako sú napríklad DOM a BOM. Cieľom publikácie je čo najviac priblížiť skriptovací jazyk JavaScript od spoločnosti Mozilla, založený na špecifikácii ECMAScript 3rd Edition. Kniha ponúka veľmi podrobne a do hĺbky rozpísaný skriptovací jazyk JavaScript ako rozšírenie ECMAScriptu vrátane veľkého množstva príkladov. Okrem iného sa v publikácii nachádzajú podrobne uvedené regulárne výrazy, bitové operácie, špeciálne operátory, gettery, settery, zachytávanie chýb, nepomenované funkcie, vstavané objekty a množstvo iných informácií, ktorým sa v konkurenčných publikáciách venuje len minimálna pozornosť. Kniha je určená pre tých, ktorí ešte nikdy neprogramovali, začínajúcich programátorov, ale aj ako prehľadná a podrobná príručka pre skúsených programátorov. Svojim spracovaním je vhodná aj ako učebná pomôcka do škôl a vzdelávacích inštitúcií či ako vstupná brána do sveta programovania.


Obchodné podmienky Licenčné podmienky Reklama v publikáciách Tlačové správy
© 2003-2024 MLD Group - PhDr. Matej Lednár, PhD. - Vzdelávanie na správnom mieste.